Mini Spy camera IDV

Jeg har modtaget et lille “krops”kamera, SPY cam. Et lille kamera man kan clipse på en brystlomme eller på en taske.

Kameraet kan optage video og lyd eller bare lyd.

Ud over det kan det både betjenes “manuelt” eller automatisk ved bevægelse. Det gør det velegnet til flere ting. Dels kan man optage en møde en forhandling eller en undervisnings forløb. Eller man kan sætte det til at optage “SPY” i et rum man gerne vil se hvad der sker.

Men det er nok mest for sjov eller studie. Men der er en rimelig kvalitet Og let at betjene. Og så kan det også bruger som webcam på PC en.

MEN!!

Da der ikke lykkes My iPhone Goodies at finde en Bruger vejledning på dansk, har vi forsøgt at oversætte den der var vedlagt i kamera pakken. Vi vil dog tage nogle forbehold, for evt. mangler.

Opladning:

Følg nedenstående trin for at oplade:
Opladning ved at tilslutte USB-port på PC eller magt bank.
Optagelse funktion er tilgængelig under opladning med opladeren eller magt bank.
Den Rød LED vil være tændt under opladning og slukker efter fuld ladning.
Det tager normalt 1-2 timer at oplade kameraet fuldt op.

Tænd/sluk:

Tryk længe på tænd / sluk tasten (øverste tast) i et sekund eller deromkring for at slå power til. Den blå LED lyser konstant.
Tryk længe på tænd / sluk tasten (øverste tast) i et sekund eller deromkring for at slå power til. Den blå LED slukker.

Videooptagelse:

Når kamerate er i standby tilstand, (powerOn). Tryk kort på tårnet / Video tasten (knap 1), og derefter begynder den blå LED  langsomt at blinke. som angiver tilstanden videooptagelse. Kort tryk  på tårnet / Video tasten (knap 1) for at stop video optagelse, og den blå LED vil lyse kanstant.
Enhedens video data gemmes som en AVI fil hver 5 minutter.

Lydoptagelse: 

I standby tilstand tryk kort på “Audio” tasten, (knap 2) og derefter vil den gule LED blinker. som angiver tilstanden lydoptagelse.
Kort sagt skal du trykke på “Audio” tasten til at stoppe lydoptagelsen. og den blå LED vil være på.
Audio-data er gemt som en WAV-fil hver l time.

Tænd / sluk statusindikator:

Et lang tryk på “Audio” (knap 2) for l sek vil tænde / slukke status indikatoren og aktiveret/deaktivere bevægelsesdetektering.

Et lang tryk “fotografere” (knap 3) i 1 sek for at aktivere/deaktivere bevægelsesdetektering.

Når kameraet registreres bevægelse, vil det automatisk optage video/lyd i 1 min. Den gule LED vil blinke ved optagelse at lyd, den blå LED vil blinke under optagelsen af video.

Tilslutning til computer:

Den gul LED-indikatoren blinker langsomt, når kameraet er tilsluttet computeren. Nu kan du få adgang til data i kortet eller bruge det som et USB-kamera.

Strøm mangel:

Nå kameraet mangler strøm  er meget lav, vil kameraet automatisk stop optagelse og derefter nedlukning.
Hvis kameraet er inaktiv (ikke-optagelse tilstand) i/for 3 min, vil den  automatisk lukke ned / power off.

SD-kort:

Den blå LED flash bil blinke hurtigt hvis enheden ikke har micro SD kort indsat.
Den bIå og gule LED blinker begge når micro SD-kort er fuld.

Reset enheden:

Brug en tynd nål / clips til at stikke i reset hullet for at nulstille kameraet.

Avanceret drift indstillinger:

Brugere kan angive 720P (standard) eller 1080P video opløsning, loop video optagelse (aktiveret som standard), og tids vandmærke (aktiveret som standard).

Tilslut enheden til pc’en med micro SD-kort indsat, og Opret en ny TXT dokument med navnet ‘settings’ i rodmappen på kortet.

Filen skel indholde en kode,  “1.0.1”.
Hvert nummer er valgfrit og skal være O eller 1.
Det første cifre angiver video opløsning (først nummer O betyder 720P.  og 1  betyder 1080P.) Det 2 andre cifre bestemmer loop videooptagelse og tid vandmærke.
O betyder deaktivere. 1 betyder aktiverer.
Når koden er skrevet i filen, Gem og fjern kameraet fra PC en.
Genstart kameraet. Dokumentet forsvinder når det indlæses og det er en succes.

Ændre tid:

Tidsindstilling kan justeres ved at ændre tid i den TXT fil opkaldt “settime” i rodmappen på kortet.
Gem og fjern kameraet fra PC en og genstarte kameraet enheden. Filen vil gendanne oprindelige værdi.

 

Share