iPhone skanner.

Skal dokumenter og billeder direkte med din iPhone.

En gammel nyhed der ikke rigtigt er gjort så meget ved for at udbrede er at man kan skanne dokumenter med iPhone og iPad. denne mulighed gemmer sig inde i Noter.

Måden at bruge denne skanner på er ved at åbne appen Noter.
Vælg at oprette en ny Note.

Vælg det lille  plus tegn, lige over tastaturet.
Vælg øverst i menuen Skal Dokument.

(Giv tilladelse til at Noter må bruge kamera.)
Hold iPhone eller iPad over det du vil skanne/dokumentet.
Nu forsøger kameraet at indkredse dokumentet, det valgte bliver “gult”. Er det kun et afsnit du vil skanne så flyt telefonen så det kun er afsnittet der bliver markeret.

Tryk på skærmen som om det var et billede du ville tage.

Nu vises det skannede og du får nogen muligheder for at rette “skanningsfeltet” til ved at flytte på området så det passer. Enten Behold skanning og tag igen.
Når man er tilfreds med resultatet vælger du Behold og er klar til at tage næste side.
Når alle sider er skannet vælger du aktivere og dokumenterne er kommet ind i Noter.

Her fra kan du entet dele hele Noten med indhold eller klik på en enkelt indskannet side og vælg del.

Så kan man dele det enten med SMS eller mail. Og det indskannet bliver til et PDF fil.

Share